tisdag 31 januari 2012

Miljömärkningar

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är miljövänligt och vad alla olika märkningar står för. Så, här kommer en liten guide:

Svanen


Detta är nordens officiella miljömärkning. Har produkten denna märkning kan du känna dig säker på att dess miljöpåverkan har granskats under hela processen - från råvara till avfall. Denna märkning finns i Sverige på lampor, textil och färg. Kraven har beslutats gemensamt av nordens länder och verksamheten drivs på uppdrag av regeringen utan ett vinstintresse.

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Den enda miljömärkningen där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation och är därför en av de mest stränga miljömärkningarna.

Krav

En märkning för livsmedel. Denna märkning kan garantera dig om att maten du handlar är producerad helt utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. Finner du Kravmärket på kött, ägg och mjölkförpackningar har djuren levt på en ekologisk bondgård, alltså fått gå fritt ute så mycket som möjligt och fått bra foder. Hönsen har fått gott om utrymme och kalvarna har med säkerhet fått vara hos sina mammor den första tiden.

Det vill säga Krav följer kriterier gällande miljöpåverkan och djurskydd.

EU- ekologiskt

EU:s märkning av eko-produkter, livsmedel. Innebär nolltolerans på kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer. Kan liknas Kravmärkningen dock har Krav något hårdare regler.

MSC

Denna märkning finner du på fisk och skaldjur och den kan försäkra dig om att varan du köper kommer från ett välskött fiske och ej bidragit till överfiskning.

Denna organisation är inte vinstgivande och etablerades år 1997.

FSC

Är det enda oberoende certifieringssystemet för skog. Ställer ekologiska, sociala och ekonomiska krav på skogsbruk och plantager. Märkningen finns på trä och papper vars skogsbrukare brukat skogen enligt FSC:s regler och att produkten framställs på ett korrekt vis
GOTS

Står för Global Organic Textile Standard och är ett nytt internationellt miljömärke för textil. Märket står för bra beredning och bra råvara.

/Linnéa

måndag 23 januari 2012

Här har brasilianerna sitt bevis!

I denna video får vi följa José Carlos Morelos då han är först att filma den troligtvis sista stammen som fortfarande lever utan kontakt med omvärlden. De bor i Amazonas, nära Emberafloden. Där bor de tillsammans utan medvetenhet om resten av världen. De livnärar sig på frukt och örter som finns i närheten, så som banan och papaya.

Men skövling av regnskogen tvingar indianerna att fly vilket resulterar i att de inte har någonstans att ta vägen. Och vad skulle hända om de helt plötsligt fann sig själva mitt i storstadslivet?

Problemet är att regeringen i Peru inte gör någonting för att hjälpa stammen och skydda dem ifrån skövlingen. De hävdar därför att stammen inte finns. Och det är av den anledningen Morelos har gett sig ut för att bevisa deras existens, och för att se till att regeringen gör någonting för att hjälpa stammen.

Allt gott! / Molly


tisdag 17 januari 2012

I den här butiken kan du handla Östgötamat!Klementiner från Spanien, tomater från grekland och räkor från Indiska oceanen. Hur nyttig och god maten än är så är det otroligt svårt att hålla sig helt ren. För hur långt har inte maten färdats innan det har lagts i frukt- och grönsakslådan på Coop? Transporteringen av alla alldagliga varor som vi ser överallt, är så enorm och släpper ut makalösa mänger koldioxid varje dag.


Men till vår räddning har vi någonting som heter Östgötamat. Östgötamat är en ekologisk förening som bygger på närproducerade varor från små leverantörer. Tillsammans får medlemmarna resurser för att synas och på grund av människors ökade intresse för närproducerade livsmedel kompenserar det emot de stora miljöförstörande företagen. In Östgötamat ingår även märken som Östgöta Mjölk.

Symbolen för Östgötamat är en blomstjälk som kan se ut som både en gaffel – för matupplevelsen - och en grepe – för det jordnära. Symbolen går att hitta i de flesta mataffärer och gör det lättare för konsumenten att handla rätt.
Östgötamat för även en tidning ” Upplev Östgötamat” som informerar om bland annat matkultur, hur man bör leva som smart konsument och hur man kan få tag på bra producerad, östgötsk mat.


Tidningen går att läsa online här:
Ha det! / MollyKällor:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oestgoetamat-en-samlingsplats-foer-lokalt-producerad-mat-327276
http://issuu.com/lkpgmedia/docs/upplev_ostgotamat__211?mode=window&viewMode=doublePage=

måndag 16 januari 2012

Pyramids of Waste


"Pyramids of Waste (2010) also known as "The lightbulb conspiracy". The documentary is about how our economic system -- based largely on consumerism -- is really breaking our planet down. "

En väldig intressant dokumentär om hur elektroniska produkter inte skapas med hållbarhet som syfte, vilket resulterar i att vi gör av med otroliga mängder resurser i onödan. Tyvärr är texten på norska!

-Joel

söndag 15 januari 2012

Amazonas tynar bort

Viste du att mer än 1 200 nya växt- djur- arter upptäckts i Amazonas mellan åren 1999 och 2009? Dessa upptäckter omfattar 637 växtarter, 257 fiskarter, 216 groddjur, 55 reptiler, 39 däggdjur och 16 fåglar. Detta innebär en upptäckt av nya arter var tredje dag under ett årtionde! Alla dessa redan upptäckta arter och de ännu oupptäckta hotas av utrotning, detta pågrund av avverkning av skog för jordbruk till boskapsskötsel, palmoljeplantager, soja och biobränslen. Det har resulterat i en avverkning på 17 % av skogen, detta motsvarar ett område dubbelt så stort som Spanien. Den hårda pressen vi människor lägger på vår miljö leder till att den otroliga mångfalden Amazonas besitter dör ut. Amazonas är ett hem för minst 40 000 olika växtarter och i marken är det lagrat cirka 90 – 140 miljarder ton kol. Växterna och djuren körs över för ytterligare avverkning vilket påskyndar den globala uppvärmningen betydligt![1]

Delstaten Pará i norra Brasilien är en region som har en mycket hög artrikedom men som på många andra platser i Brasilien ständigt hotas av illegalskogskövling, illegaljakt och illegalguldbrytning som förorenar vattnet. Den illegala skogsskövlingen beräknas ligga på 20 000 kvadratkilometer per år.[2]

Denna bild visar konsekvenserna av en illegalskövling:

Detta innebär: Mindre koldioxidupptag vilket resulterar i en starkare och snabbare globaluppvärmning. Detta leder i sin tur till en mer omfattande torka av Brasiliens jordar. Man måste då avverka mer skog för att kunna få fram nya jordbruksmarker så att mer soja, palmolja, biobränslen kan produceras för långa exportvägar.

Detta kan ge resultat i illegala skogsbränder:

Detta resulterar i en minskad biologiskmångfald, växtarter utrotas, djurarter utplånas, flera djur blir hem- och moderslösa. Djur bränns inne i sitt eget hem, blir rökförgiftade och dör. Människor hotas och tvingas ur sina hem eftersom en ny plantage ska ta plats på deras mark. Detta är till stor del vårt fel. Fortsätter vi att handla oekologiskt smink, kött, kakor, chips, sojaprodukter mm sänder vi djuren, växterna och lokalbefolkningen till en förtidig död. För att avsluta med en tankeställare: Är det värt det? Är det värt att spara några ynka kronor när någon annan får sätta livet till pågrund av din dumstridiga snålhet?

/Linnéa


tisdag 10 januari 2012

Varför timmerhusen utrotar elefanter

I delar av Afrika, Asien och Sydamerika beräknas mer än 80 procent av allt virke som exporteras komma från illegalavverkning. Och bara Indonesien kostar det illegala skogsbruket staten cirka 600 miljoner dollar varje år.[1] Men varför är det så populärt med illegal avverkning av regnskog? Vad är det som gör att detta sker i så otroliga mängder?

Det här är WWF:s definition av illegalt skogsbruk: ”När timmer avverkas, transporteras, vidareförädlas, köps eller säljs i strid mot eller i kringgående av nationella lagar eller regionala och lokala bestämmelser”. Alltså att man hugger ner timmer och säljer det olagligt, utan statens samtycke.

Trots det stora problem som länderna har på grund av den illegala avverkningen så är det framför allt EU-länder, Japan, USA och de växande ekonomierna Indien och Kina som hela tiden bidrar till den ständiga pådrivningen. Vi är beroende av billigt timmer för tillverkning av papper, möbler och varför inte små idylliska timmerstugor.

En annan anledning till att det kan kännas onödigt och svårt för skogsskövlarna att sluta är även frö att det på kort sikt gynnar lokalbefolkningen. Det ger jobb och det ger bättre ekonomi och större stadsutbredning. Observera att detta är på kort tid. I framtiden kommer resultaten bli att marken där träden har stått kommer torka ur på grund av brist på solskydd, som de tidigare fått av trädkronorna. Det kommer påverka den globala uppvärmningen något enormt. (se Om Amazonas inte fanns…) urbefolkning och djur som bor i regnskogarna berövas sina naturtillgångar och sina hem och även ekonomin i länderna kommer brista. Eftersom den ”svarta” virkesmarknaden kostar cirka 4 miljarder dollar per år. [2]

Som det ser ut nu täcker regnskogarna cirka 30 procent av jordens yta, men varje år skövlas lika mycket skog som Panamas landyta. [3] Och jag tror att ni lika mycket som jag vill kunna se elefanter, människoapor, tigrar och noshörningar på ändra ställen än museum i framtiden. Så vi måste börja göra någonting för att förändra dagens situation, för den håller inte!

xoxo Molly

Källor:

http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/problem/illegal-avverkning/1130631-illegal-avverkning-och-virkeshandel

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation-overview/

måndag 9 januari 2012

Earth Hour närmar sig!År 2006 inspirerade WWF-Australia Sydneyborna att visa sitt stöd för arbetet för klimatförändringarna med det första Earth Hour eventet någonsin. Det här eventet, som med åren växte och blev större och större, visade att det inte bara var högt uppsatta människor som kan göra skillnad, utan att det kan vara vem som helst - det kan vara barn, politiker, flerbarnsföräldrar eller pensionärer, etc you get our point.
Året efter var det hela 2.2 miljoner privatpersoner och mer än 2.000 företag som släckte allt ljus i en timma, i Sydney, för att visa att de stod emot klimatförändringarna.
Ett år senare spred sig budet om Earth Hour till resten av Australien, men det visade sig även att det var fler ställen än Australien som ville vara med. Det dröjde inte en lång tid förens det var 35 länder och nästan 400 städer och byar som nu var en del av eventet.
Allt efter detta blev Earth Hour snabbt ett globalt event!Förra året var det en fantastisk mängd människor som var med och visade sitt stöd, hundra miljoner människor över hela världen i 135 olika länder, släckte lamporna för klimatets skull.

Se nu till att inte missa detta event!!
Någonting som man kanske inte har tänkt på är att Earth Hour alltid schemalagt på den sista lördagen av varje Mars. I år är det därför den 31 Mars! :)

http://www.earthhour.org/

// Elise

lördag 7 januari 2012

Tips från Johanna Stål

När man är ung kan det ibland kännas svårt att engagera
sig med miljöfrågor då brist på pengar gör att man fastnar med begränsade val som inte alltid är de bästa ur ett
miljöperspektiv, eller det enkla faktum att man fortfarande bor hemma hos föräldrarna och inte har så mycket att säga till om.Hur kan vi unga försöka att få detta att vända, om ens på det minsta vis? Det ska vi i denna artikel, med hjälp och tips från Johanna Stål – chefredaktör på miljötidningen Camino, ta reda på.

Som vi alla vet finns det en mängd olika tips vi kan tillämpa för att leva ett mer hållbart liv, enkla saker som att släcka lampor, källsortera, stänga av elektronik när de inte används etc. Men detta är bara de självklara sakerna. I mitt mail till Johanna Stål undrar jag över hur vi kan leva mer hållbart och Johanna Stål skriver tillbaka att det finns många roliga tips som ger en stor miljövinst, vilka vi kan ta till oss.

– Shopping är inte en hobby, och butiksbiträdena är inte dina vänner, skriver Johanna Stål och fortsätter med att ge ett tips på om att ifall du har svårt att sluta shoppa kan du ta en ”shopping-detox” och börja fundera på saker som du kan ersätta shoppingbehovet med, som i slutänden ändå skulle kunna ge dig samma kick.
Arrangera prylbytardagar, istället för att köpa nya saker är ett bra förslag för att sänka din egen konsumering av kläder och andra prylar. Varför inte spara en slant och byta saker med dina kompisar? Då många prylar i dagens samhälle är billiga ser man inget problem med att köpa ofta då det triggar ingång känslan av att ”det är lika bra att köpa en när jag ändå är igång”.
Att dra ner på shoppingen gynnar även din egen plånbok som miljön.
– Spara pengar OCH miljö. Men se till att inte bli den som alltid lånar och inte ger tillbaka – var generös med att låna tillbaka och erbjud dig att betala en slant för begagnade prylar.

Ett annat bra tips som Johanna Stål nämner är egenodling!
- Odla själv, det ger dig perspektiv på saker och ting. Ha din egen kompost, om du kan, så förstår du helt plötsligt hur allt hänger ihop och varför varje del i naturen är värdefull. Gå ihop med andra och odla på balkongen/taket/ innergården. Detta Ger motion, frisk luft och billbare och bra mat.
Johanna Stål skriver även att det funkar mycket bra hemma då det brukar gå bra att övertala sina föräldrar att köpa en kompost exempelvis och föräldrar med hus brukar bli överlyckliga om deras barn vill lära sig odla. Om det låter jobbigt/svårt behöver du såklart inte börja med det svåraste, Stål tipsar om enklare grönsaker såsom morötter, zucchini och örter.
Och tänk dig, vilken skillnad, nu importeras inte din zucchini från andra länder utan kommer direkt från din egen trädgård.

– Ha en köttfri dag i veckan. Ni kan exempelvis ha en varsin måndag som ni ansvarar för att laga vegetariskt till flera andra/familjen och turas om. Här är en chans att lära sig göra nya
recept och ha kul ihop.

När det kommer till konsumtion av prylar skriver Johanna Stål att det, i lyckoforskningen sägs att vi blir lyckligare av upplevelser än prylar, och därför blir tipset här att vi ska konsumera tjänster istället för prylar. Bio, teater, festivaler, frisören, massören och konserter etc. hur trevligt låter inte det?
– Om du är student finns det även ofta erbjudanden och rabatter, och man kan även gå med i grupper som ”Let’s Deal” och ”Groupon” för att få rabatter på kultur och tjänster.

– Varför inte engagera sig i en miljögrupp eller någonting liknande på skolan? Kanske påverka Cafeterian till att ta in mer miljömärkt samt få in mer miljö i undervisningen, och detta oavsett vilket ämne det är du läser?
Kanske kan du starta en mini-miljötidning som du trycker upp på s
kolan och sedan delar ut.

Ibland kan det kännas svårt för unga att hänga med i utvecklingen av miljöfrågor och tips om en hållbar livsstil,(speciellt om man innan inte har ett jättestort intresse) har du några förslag på olika bloggar, tidningar eller medior etc. som du tror skulle kunna få unga att bli mer inspirerade/intresserade?
- Camino finns till just för att vara ett sådant forum där det ska vara lätt, attraktivt och inspirerande att ta sig till information om hållbar utveckling. Vi finns både som magasin, med bloggar på webben, med Live-events och med böcker. Det finns andra som är intressanta-Min Planet riktar sig till unga, Medveten konsumtion är bra. Jag gillar också bloggaresåsom Underbara Clara och Elsa Billgren som fokuserar på kreativitet och vintage.

Vad kan man avstå från när man vill vara mer miljövänlig?
Johanna Stål svarar med att hon själv inte brukar avstå från så mycket, då hon alltid haft begränsat med pengar, och tvingats till att köpa sådant som man verkligen vill ha och inte massor av onödigt.

– Jag gör aldrig impulsköp och jag tycker inte om att trängas på stan, skriver Stål
och fortsätter med att berätta om att hon gärna skulle resa mer, men att detta är någonting hon begränsar sig starkt kring, även fast hon älskar att resa.
– Jag begränsar mig till en flygresa, max, per år. Och försöker hitta alternativ - i år blir det bussresa till alperna med UCPA.

Till sist frågar jag vad Johanna Stål tycker är roligast med att jobba på Camino!
Stål kommer fram till att det bästa med att jobba på Camino är att man alltid kan hitta på nya roliga idéer och att hitta ett sätt att finansiera dem på, men även möjligheten att få träffa de mest spännande människorna i hela världen genom alla människor man träffar.

– På många sätt ett drömjobb, men också väldigt slitsamt.
När du prenumererar på Camino får du bl.a:
Camino i pappersformat (ej för e-magasinsprenumeranter)
Camino som E-magasin
Tillgång till online-arkiv med äldre nummer
Rabatter och erbjudanden hos Caminovännerna
Rabatter på kulturupplevelser
Och alltid fri entré till Camino LIVE

(Allt detta kan du såklart läsa mer om du klickar in dig på den anvisande länken nedan)

Länkar
http://www.caminomagasin.se/om-camino (Camino)
http://www.letsdeal.se

http://www.groupon.se
http://www.minplanet.se/om-minplanet (Min Planet)
http://www.underbaraclaras.com/om-clara/ (Underbara Clara)
http://elsa.elle.se/ (Elsa Billgren)

// Elise Jensen Cartolano

tisdag 3 januari 2012

Nyårslöften

Ni som ännu inte funderat ut något nyårslöfte för det nya året här har ni lite tips stora som små som gynnar miljön men även din hälsa och plånbok:

· Äta mer ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat.
· Konsumera mindre. Istället kan du till exempel sy om dina nya kläder och göra dem mer personliga.
· Handla mer secondhand istället för nya produkter.
· Bli aktiv i miljöföreningar.
· Slänga så lite mat som möjligt och börja källsortera.
· Sluta dricka flaskvatten och läsk
· Välja att cykla så mycket som möjligt under vår/sommarhalvåret och åka kollektivt under vintern.

/Linnéa

måndag 2 januari 2012

Sex grader varmare...


Del 1 av 2


Del 2 av 2


Det här är en bra film av National Geographic som handlar om vad som kommer att hända med världen om temperaturen stiger med sex grader - och vad som kommer hända där emellan.
Första gången jag såg den här var för runt 1 ½ år sedan och den fick mig verkligen att hajja till.
Titta på den! Det är värt varenda minut.

// Elise

Amozonas botar sjukdommar

Det är så mycket vi tar för givet utan att reflektera över det. Vi tänker inte på hur mycket vi behöver skogen och hur mycket vi har behövt den i vår historia.
Exempelvis medicin har vi fått från skogarna. Förr lade man askens bark på sår och aspens blomknoppar kokade man te på som botade luftrörskatarr. Blåbärssaften gurglade man i munnen när man hade dragit på sig olika infektioner. Saften kunde även läka sår och olika utslag.
Idagens Sverige används sällan dessa gamla sätt och knep att skapa medicin på men i tropikskogarna gör människor medicin på samma vis som våra förfäder.
Hela 40 % av dagens receptbelagda mediciner skulle inte funnits om inte man kunnat hämta råvaror från Amazonas. Men även urbefolkningens kunskap är även ovärderlig för att kunna skapa medicin.

I takt med att Amazonas skövlas och förstörs, försvinner råvarorna för att kunna fortsätta producera den redan befintliga medicinen och urbefolkningen försvinner som kan hjälpa oss utveckla vår kunskap.
I de tropiska skogarna finns det även många olika växtarter som vi fortfarande inte känner till. Det är därför viktigt att vi bevarar skogarna och inte förstör dem genom giftiga utsläpp, obetänksam konsumtion, skövling osv. För vem vet de oupptäckta arterna kanske kan bli avgörande till att rädda liv och fortsätter vi handla så som vi gör är det bara att vinka adjöss till de botemedel som i framtiden skulle kunnat upptäckas. [1]

/Linnéa
[1] http://www.wwf.se/source.php/1116672/manniskor.pdf

söndag 1 januari 2012


Här är en trailer till en helt underbar film som jag tycker att ni alla ska se. Jag såg den här av en slump och kunde inte slita mig ifrån skärmen, för den är så vacker och man får en sån helheltsbild över hur olik en dag kan se ut i olika delar av världen.
Trailern kan verka lite smörig och klyschig men det är helt klart en rekommenderad film!
Det är alltså folk från hela världen som själv har filmat och visar hur en dag i deras liv ser ut.
Det går att se hela filmen här på youtube:
/Molly