Bio

Vi är fyra gymnasieelever från Folkungaskolan i Linköping som nu jobbar med vårat projektarbete för år tre - A - Tree Hug.

Målet med vårat projektarbete är att skapa/sälja ekologiska tygkassar, för att sedan skänka förtjänsten till en fond som jobbar för bevarandet av Amazonas regnskog. Vi valde att starta en blogg för att på så vis kunna sprida budskapet om våra tygkassar men även informera om Amazonas miljö, växt- och djurliv och andra miljöfrågor som är viktiga i nuläget.

Vi vill öka intresset bland unga (såklart även vuxna) och visa att det faktiskt kan vara väldigt lätt att hjälpa till och hänga med i miljöfrågor.

// A Tree - Hug